محصولات و خدمات
  • انواع خرمای بسته‌بندی‌شده صادراتی،
  • انواع فراورده‌های خوراکی مبتنی بر خرما همچون شکلات‌‌ها، شیرینی‌ها، و خرماهای مغز دار،
  • انواع فراورده‌های صنعتی مبتنی بر خرما همچون کاغذ بر پایه ضایعات نخل.
معرفی

هاب تحقیقات و فراوری خرما، به‌عنوان هاب تولید و تجارت محصولات بر پایه خرما، در سال ۱۴۰۰ و با هدف ایجاد ارزش ‌افزوده و مزیت صادراتی برای صنعت خرمای کشور، تأسیس‌ شده است.

این مجموعه شامل بخش‌های مختلفی از قبیل انستیتوی تحقیقات خرما، تعاونی فراگیر ملی خرما، آزمایشگاه، مرکز استاندارد تولید و فراوری خرما و کارخانجات تولیدی و فراوری محصولات مبتنی بر خرما خواهد بود.