محصولات و خدمات
 • دورسنجی اکتشافی نواحی معدنی و شناسایی مناطق هدف،
 • پی‌جویی و بازدیدهای صحرایی، صحت‌سنجی و کارشناسی مناطق مختلف،
 • تهیه،استخراج و جمع‌آوری بانک اطلاعات معدنی از تمامی منابع موجود،
 • رصد مزایدات معدنی و غربال‌گری محدوده‌های مناسب،
 • رصد سامانه کاداستر معادن به‌منظور بهره‌مندیاز فرصت‌های موجود،
 • شناسایی محدوده‌های بکر و شناخته نشده جدید و شناسایی نواحی مستعد معدنی در ایران و سایر کشورهای هدف.
معرفی

به تلفیق علوم مختلفی همچون زمین آمار، داده‌برداری، تحلیل و تفسیر داده‌ها، به‌ویژه داده‌های مربوط به سطح زمین به منظور مدل‌سازی، تحلیل و مدیریت داده‌های زمین‌شناسی، ژئومتیکس گفته می‌شود.

به‌طور کلی ژئومتیکس، علم و فناوری مربوط به ویژگی و ساختار داده‌های مکانی، روش‌های دستیابی، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی، بررسی کیفیت، تحلیل، مدیریت، نمایش و همچنین ساختاری برای استفاده از این اطلاعات می‌باشد.

ژئومتیکس با طیف وسیعی از علوم مرتبط است که هر کدام برای ارائه شواهدی مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند. این علوم عبارتند از:

 • سنجش از راه دور
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • فتوگرامتری
 • پیمایش زمینی (صحرایی)
 • کارتوگرافی
 • ژئوفیزیک
 • ژئوشیمی
 • نقشه‌برداری عوارض زمینی

به‌عبارت‌ دیگر، سرآغاز هرگونه فعالیت معدن‌کاری، اکتشاف کانسارها است و این مهم بدون توجه به اطلاعات اکتشافی قبلی که برخی از آن‌ها مربوط به فعالیت‌های اکتشافی دولتی، سایر رقبا و همچنین اطلاعات حاصله از فعالیت‌های درون ‌سازمانی است، غیرممکن است. با عنایت به این موضوع و حجم اطلاعات اکتشافی موجود، بهره‌گیری از ژئومتیکس تنها راه‌حل جامع برای دستیابی به برتری و جامع‌نگری در بخش معدن و خصوصاً اکتشاف معدن، خواهد بود.

مهم‌ترین مورد در این علم، انتخاب روش مناسب جمع‌آوری داده، و تحلیل و پردازش اطلاعات سطحی از محدوده مرجعی است که تمامی اطلاعات به‌صورت ژئوکد شده (با مختصات دقیق) از آن ناحیه وجود دارد.

معدن
معدن