معدن

معدن به‌ مکان تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی طبیعی (ذخیره معدنی) که بهره‌برداری از آن مقرون ‌به‌ صرفه و دارای ارزش اقتصادی باشد، گفته می‌شود.
فعالیت اصلی این شرکت در حوزه مذکور شامل دورسنجی (ژئومتیکس)، بررسی زمین‌شناسی (اکتشافات منطقه‌ای، نقشه‌برداری زمین‌شناسی، بررسی زمینی و هوایی و تعیین اولویت‌بندی آن‌ها)، اکتشافات معدنی (اکتشاف دقیق معادن و اثبات ذخایر آن‌ها)، عملیات معدنکاری (استخراج معادن سطحی و زیرزمینی) می‌باشد.