محصولات و خدمات
 • دورسنجی اکتشافی نواحی معدنی و شناسایی مناطق هدف،
 • پی‌جویی و بازدیدهای صحرایی، صحت‌سنجی و کارشناسی مناطق مختلف،
 • تهیه، استخراج و جمع‌آوری بانک اطلاعات معدنی از تمامی منابع موجود،
 • رصد مزایدات معدنی و غربال‌گری محدوده‌های مناسب،
 • رصد سامانه کاداستر معادن به‌منظور بهره‌مندی از فرصت‌های موجود،
 • شناسایی محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی،
 • پتانسیل‌یابی و شناسایی نواحی مستعد معدنی در ایران و سایر کشورهای هدف،
 • پیگیری امور حقوقی از ثبت محدوده تا صدور پروانه بهره‌برداری (تهیه طرح اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و …).
معرفی

به علومی چون ریاضیات زمین، علم جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها، به‌ویژه داده‌های مربوط به سطح زمین و همچنین مدل‌سازی، تحلیل و مدیریت داده‌های زمین، ژئومتیکس گفته می‌شود.

به‌طورکلی ژئومتیکس، علم و فناوری مربوط به ویژگی و ساختار داده‌های مکانی، روش‌های به‌دست‌آوری، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی، بررسی کیفیت، تحلیل، مدیریت، نمایش و همچنین نیاز ساختاری برای استفاده از این اطلاعات می‌باشد.

ژئومتیکس با طیف وسیعی از علوم مرتبط است که هرکدام برای ارائه تصویری مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند. این علوم عبارتند از:

 • سنجش از راه دور
 • سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
 • فتوگرامتری
 • نقشه‌برداری
 • نقشه‌کشی
 • سیستم تعیین موقعیت جهانی

به‌عبارت‌دیگر، سرآغاز هرگونه فعالیت معدن‌کاری، اکتشاف کانسارها است و این مهم بدون توجه به اطلاعات اکتشافی قبلی که برخی از آن‌ها مربوط به فعالیت‌های اکتشافی دولتی، سایر رقبا و همچنین اطلاعات حاصله از فعالیت‌های درون‌سازمانی است، غیرممکن است. با عنایت به این موضوع و حجم اطلاعات اکتشافی موجود، بهره‌گیری از ژئومتیکس تنها راه‌حل جامع برای دستیابی به برتری و جامع‌نگری در بخش معدن و خصوصاً اکتشاف معدن، خواهد بود.

وظیفه اصلی این حوزه، استفاده از روش‌هایی است که مطابق آن‌، اطلاعاتِ زمین مرجع (شامل هرگونه اطلاعاتی از سطح و عمق زمین که بر اساس مختصات جغرافیایی قابل معرفی باشند) جمع‌آوری ‌شده و بر روی آن تحلیل و پردازش صورت می‌گیرد.

معدن
معدن