فعالیت‌های اقتصادی

ایبکو به‌عنوان معین اقتصادی بخش دهبکری، خود را متعهد می‌داند با شناخت قابلیت‌ها، فرهنگ، منابع، ژئولوژی و اکولوژی منطقه، در راستای اشتغال‌زایی پایدار و بهبود زندگی ساکنین منطفه، گام بردارد.

حوزه خدمات (گردشگری)

به‌منظور توسعه گردشگری دهبکری، مجموعه ایبکو درصدد تدوین راهبردهای اجرایی و مؤثری برای احداث هتل با مفهوم دهکده قاجاریه و امکان تجربه زندگی در آن دوران تاریخی و احداث موزه برای نمایش اشیای باستانی یافت شده منطقه می‌باشد.

حوزه کشاورزی

ایبکو با هدف ایجاد ارزش ‌افزوده و مزیت صادراتی برای صنعت خرمای منطقه، واحدهای مختلفی از قبیل انستیتوی تحقیقات خرما، تعاونی فراگیر ملی خرما، آزمایشگاه، مرکز استاندارد تولید و فراوری خرما و کارخانجات تولیدی را در دست اجرا دارد.

حوزه صنعت
  • ایجاداشتغال بیشتر در محل بهره‌برداری معدن خان خاتون،
  • ایجاداشتغال بیشتر در کارخانه فراوری خان خاتون،
  • اشتغال از طریقکارخانه تولید و بسته‌بندی آهک (به‌زودی)،
  • اشتغال زنان بومیسرپرست خانوار در کارگاه خیاطی (به‌زودی).