مدیرعامل تیم فوتبال بانوان خاتون بم (شهرداری سابق) اظهارداشت: نام خاتون را برای تیم فوتبال بانوان شهرداری بم درنظر گرفتم زیرا خاتون یک نام قدیمی و اسم یک بانو است و در لوگوی این تیم از نشان ها و المان هایی مانند ارگ قدیم بم و نخل خرما استفاده خواهد شد.