مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در کرمان عنوان کرد : تیم فوتبال بانوان خاتون بم در کشور سروری می کند.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال با هیچ پدیده اجتماعی قابل مقایسه نیست و امروز بسیاری از کشورها توسعه وقدرت خود را به وسیله فوتبال به رخ یکدیگر می کشند. مهدی تاج پیش از ظهر دوشنبه ۱۸اردیبهشت ماه در مجمع انتخاباتی هیئت رئیسه هیئت فوتبال استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدسپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: اگر رشادت های سلیمانی و سلیمانی ها نبود امروز این امنیت را نداشتیم.
او ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آقای احمدی که در سانحه سقوط بالگرد در بافت جان باخت، در ادامه بیان کرد:
کرمان به لحاظ قابلیت های فوتبالی که در خود دارد، استانی برجسته است. رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به حضور تیم های فوتبال استان کرمان در لیگ های مختلف کشور تصریح کرد: استان کرمان سه تیم در لیگ برتر، دو تیم در لیگ دسته دو آقایان،دو تیم در لیگ برتر بانوان دارد.

او با بیان اینکه قهرمان فوتبال بانوان از کرمان است، افزود: کرمان قابلیتهای گسترده ای در حوزه فوتبال دارد و ۱۰ بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان از این استان است.
تاج وضعیت فوتسال استان کرمان را خوب ارزیابی کرد و با اشاره به وضعیت تیم ملی فوتبال بانوان افزود: یک نگاه نو در
کشور به فوتبال بانوان در حال انجام است

او با اشاره به اینکه دو ملی پوش فوتسال از کرمان است، تصریح کرد: در استان کرمان ۶۰ تیم فوتبال وجود دارد و این نشان دهنده قابلیت های خوب این خطه است.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در استان کرمان مولفه های توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی وجود دارد و امکانات مالی که در برخی از استان ها نیست اما در کرمان بنگاه های اقتصادی بزرگی وجود دارد که می تواند اسباب توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی استان را فراهم کنند. او اظهار کرد: فوتبال با هیچ پدیده اجتماعی قابل مقایسه نیست و امروز بسیاری از کشورها توسعه و قدرت خود را به وسیله فوتبال به رخ یکدیگر می کشند.

تاج عنوان کرد: بسیاری از صفحات روزنامه ها و برنامه های تلویزیون با فوتبال پرمی شود. اگر روزی تلویزیون فوتبال را به خانه های مردم آورد، امروز تلویزیون به دلیل برنامه های فوتبال دیده می شود.

او از نقاط قدرت فوتبال سخن به میان آورد و گفت: در اهمیت فوتبال، فو تسال و فوتبال ساحلی همین بس که هر هفته میلیون ها نفر را به ورزشگاه ها می آورد و در ماه مبارک رمضان هر شب میلیون ها نفر را به ورزشگاه ها می بردیم و به غیر از یک مورد در یکی از شهرستان ها، دیگر هیچ مانعی نداشتیم و این پدیده با فاصله معنی داری با بقیه پدیده های اجتماعی جلوتر است.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب که فوتبال گرفتاریهای خاص خودش را دارد عنوان کرد: فوتبال مدیریت خاص خودش می طلبد دارد و انتظارات مردم از آن بسیار زیاد است. او تاکید کرد: ورزشگاه فوتبال ساحلی برای استان کرمان حتما نیاز است و فوتبال ساحلی نباید در کنار ساحل باشد و یزد اکنون قهرمان این رشته است. تاج بیان کرد: در فوتبال ساحلی قهرمان جهان هستیم و این یک مزیت برای کشور است و استان کرمان باید این بخش را باید در خود ببیند و باشگاه خوب در آن راه اندازی شود.

او افزود: استان کرمان و یزد به لحاظ قابلیت فیزیکی و توانمندی که دارند، در فوتبال ساحلی خیلی موفق هستند.
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب که در فوتبال وضعیت بدی نداریم، اظهار کرد: اما فوتسال و فوتبال ساحلیکم خرج و پرسود است و با هزینه کم می توانیم در رده های خوب قرار بگیریم.

تاج با تبیین وضعیت فوتبال بانوان بیان کرد: بم یک شهرستان است اما در کشور آقایی می کند و هر سال قهرمان استو ۱۰ ملی پوش از استان کرمان داریم. بخش بانوان بروز وظهور پیدا کرده و پیداست که قهرمان هستید و کرمان بایدپایه فوتبال بانوان کشور شود