شرکت‌های زیر‌مجموعه

شرکت آب پالایش نوین هوشمند

این شرکت که در گروه کسب‌وکار صنایع غیرمعدنی قرار دارد، در زمینه ساخت انواع دستگاه‌ها و پلتفرم‌های آب‌شیرین‌کن فعالیت می‌نماید.

شرکت آرتا گستران کارا اورنگ کارمانیا

این شرکت که در گروه کسب‌وکار صنایع کشاورزی و غذایی قرار دارد، به‌عنوان متولی پروژه هاب تحقیقات و فراوری خرما، وظیفه تهیه، طبقه‌بندی و بسته‌بندی انواع خرمای صادراتی و نیز تولیدات محصولات غذایی مبتنی بر خرما را بر عهده دارد.

شرکت ایده بنیان ماندگار کارمانیا

این شرکت که در گروه کسب‌وکار صنایع کشاورزی و غذایی قرار دارد، در زمینه فراوری میوه و تولید انواع میوه خشک و دم‌نوش فعالیت می‌نماید.

شرکت آرتا نیک دایان بنیان

این شرکت که در گروه کسب‌وکار صنایع کشاورزی و غذایی قرار دارد، در زمینه تولید انواع الکل صنعتی و طبی فعالیت می‌نماید.