صنایع کشاورزی و غذایی

فعالیت‌های اصلی گروه ایبکو در این گروه شامل پرورش بذر تا ایجاد نشا، کاشت، داشت و برداشت محصولات با استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات گلخانه‌ای، و در نهایت فراوری محصولات و کمک به توسعه بازارهای ملی و منطقه‌ای می‌باشد.