فعالیت‌های زیست محیطی

ایبکو علاوه بر شناسایی، ارزیابی، کنترل و مدیریت مخاطرات و جنبه‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های خود، پروژه‌های مؤثری را در منطقه، طرح‌ریزی و اجرا نموده است.

حفاظت از محیط زیست
 • ایجاد فضای سبز، از طریق کاشت تعداد ۹۰۰ اصله نهال اغلب از نوع اوکالیپتوس،
 • طرح گیاه‌پزشکی مبارزه با آفات با هدف مبارزه با آفت جنگلی لورانتوس در محدوده صد هکتاری در منطقه جنگلی روستاهای باغ گل و تنگ سبز،
 • تقویت خاک‌ریزهای روستای سروستان از طریق اعزام لودر و تقویت خاک‌ریزهای روستای سروستان در پی جلسه ستاد بحران دی ماه ۱۴۰۰،
 • حفاظت از تنوع زیستی، با هدف ایجاد آبشخور برای حیوانات وحشی.
استفاده پایدار از منابع
 • اجرای برنامه پایش زیست‌محیطی منابع آب زیرزمینی و سطحی با هدف پایش فعالیت معدن‌کاری و بررسی احتمال تاثیر این فرآیند بر منابع آب سطحی و زیرزمینی، که در این بخش، حفر چاه‌های پایش، طبق ضوابط سازمان محیط زیست و همچنین مشخص نمودن چندین ایستگاه برای پایش روان‌آب‌های سطحی در حوضه آب‌ریز پائین دست معدن تا رودخانه تهرود مد نظر می‌باشد،
 • بررسی کیفیت نزدیک‌ترین منابع آب در دسترس پیرامون معدن و کارخانه فراوری خان خاتون با هدف پایش زیست محیطی منابع آب و شناخت آنومالی‌های طبیعی،
 • حرکت به سمت حذف باطله معدنی (معدن‌کاری با پسماند صفر)، با هدف جداسازی سرب از کانسنگ‌های کم عیار روی و افزایش عیار عنصر روی به روش فلوتاسیون با هدف امکان فروش و جلوگیری از تولید باطله معدنی، و نیز جداسازی روی از کانسنگ‌های کم عیار به روش‌های اسپیرال و هوی‌مدیا به منظور عدم ایجاد دامپ سنگ باطله، و نیز تکمیل زنجیره تولید با تولید آهک از سنگ‌های فاقد کانه‌زایی،
 • بهینه‌سازی مسیرهای دسترسی معدن، با هدف جلوگیری از تأثیر بر مسیل‌های آب‌رفتی،
 • ایجاد سیل‌بند در روستای مجاور برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی، از طریق سنگ‌چینی دهنه پل‌های رودخانه ورودی شهرستان بم،
 • مدیریت منابع آب کشاورزی، از طریق تأمین هزینه لوله‌گذاری و انتقال آب کشاورزی به منظور مدیریت منابع آب (۲۵۰ متر کانال کشاورزان در روستای خانه خاتون و ۶۰۰ متر کانال کشاورزان در روستای نگور).
پیشگیری از آلودگی
 • مطالعه کیفیت سنگ معدن و پتانسیل تحرک عناصر بر اساس کانی‌شناسی سنگ معدن، با هدف شناسایی عناصر آلاینده و تغییرات عناصر کمیاب در خط کارخانه فراوری خان خاتون بر اساس مطالعات ژئوشیمی و کانی‌شناسی زیست‌محیطی، به منظور برآورد خطر انتقال عناصر به شکل محلول در حوضه آب‌ریز و مدیریت زیست‌ محیطی،
 • بررسی شواهد معدن‌کاری قدیمی در مجاورت رودخانه تهرود به عنوان نشانه‌هایی از آلودگی‌های زیست‌محیطی گذشته با هدف شناخت آلودگی‌های زیست‌محیطی حاصل از معدن‌کاری و فراوری گذشته در حوضه آب‌ریز پائین دست،
 • مدیریت آب فرآیند تولید در کارخانه فراوری خان‌ خاتون با هدف ایجاد چرخه بسته در مصرف آب در خط تولید و جلوگیری از تولید و نشت هر گونه پساب (این واحد فاقد هر گونه پساب می‌باشد)،
 • ساخت سوله کنترل غبار بر رویواحد سنگ‌شکن کارخانه فراوری خان خاتون،
 • اقدامات و ملاحظات انجام شده به منظور مدیریت زیست‌محیطی محل انباشت مواد معدنی، با هدف ایجاد دیواره حائل اطراف محل دپوی محصول خروجی فلوتاسیون و محلول پاشی، و نیز بسترسازی و لاینرگذاری برای انباشت مواد معدنی واسطه‌ای و حذف کامل هرگونه نشت احتمالی، و نیز تثبیت دیواره‌های آبراهه‌های مجاور، و نیز آب‌پاشی مداوم مسیرهای حمل ماده معدنی در مسیرهای در دسترس،
 • تکمیل مسیرهای دسترسی معدن، با هدف اجرای سیستم مدیریت فاضلاب از طریق سیستم سپتیک،
 • مدیریت زیست‌محیطی رسوبات در حوضه آب‌ریز، با هدف جلوگیری از انتقال بار رسوبی حاوی عناصر آلاینده به حوضه آب‌ریز در مسیل‌های آب‌رفتی منتهی به معدن با اجرای روش‌هایی که با انتقال آب، مانع از انتقال رسوب به پائین دست می‌شوند،
 • آنالیزرسوبات در حوضه آب‌ریز پائین دست معدن و کارخانه فراوری خان خاتون با هدف شناخت بار آلودگی رسوبات قبل از انجام فرآیند معدن‌کاری (پایش آنومالی طبیعی و اثر معدن‌کاری‌های گذشته).