مهندسی طراحی و ساخت

طراحی محصول، مفهوم گسترده‌ای است که با تولید اصولی و توسعه ایده‌ها، به طراحی محصولات جدید می‌انجامد که اصطلاحاً به آن مهندسی محصول می‌گویند. کارشناسان متخصص طراحی، با کار بر مفاهیم و ایده‌ها، محصولات متعددی را طراحی می‌نمایند. این فرایند از شناخت صورت ‌‌مسئله آغاز و با گذر از مراحل ایده‌پردازی، طراحی، شبیه‌سازی و ساخت نمونه‌های اولیه، در نهایت در مراحل ساخت، به خلق محصول منتهی می‌شود.

در روند ساخت یک محصول نیز مجموعه فرآیندهایی اعم از مهندسی تولید، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت ظرفیت و سایر موارد مرتبط دخیل هستند که در آن چگونگی ساخت یک محصول طراحی‌ شده تشریح شده و پیدایش آن مدیریت می‌شود.

فعالیت‌های اصلی این حوزه شامل امکان‌سنجی، طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز بخش‌های مختلف سازمان، نظارت بر عملکرد و درنهایت بهینه‌سازی آن‌ها می‌باشد.