محصولات و خدمات

شبیه‌سازی و واقعیت‎نمایی انواع واحد‌های صنعتی و اداری در دیسیپلین‌های سازه، معماری، مکانیکال، و الکتریکال و ارائه مشکلات آن به‌منظور تحلیل و در صورت نیاز اصلاح طراحی.

معرفی

گروه شرکت‌های ایبکو، به‌منظور بهینه‌سازی عملیات اجرایی و کارگاهی و کاهش خطاها در هنگام ساخت، ارائه نقشه‌های کارگاهی برحسب دیسیپلین‌های موردنیاز و با کمترین مشکلات اجرایی، و ارائه متره و برآورد هر یک از دیسیپلین‌های مرتبط با طراحی و ساخت، اقدام به تشکیل حوزه شبیه‌سازی مجازی و واقعیت‌نمایی نموده است.